Etik, Politik ve Ötekilik
İLETİŞİM

Antalya Büyük Şehir Belediyesi
Antalya Atatürk Kültür Merkezi

balanuye@akdeniz.edu.tr
btumkaya@antalya.bel.tr

0242 249 5044
0242 238 5444

YILIN TEMASI

Tema HAKİKAT VE DEMOKRASİ GERİLİMİNDE KENT
Tema Özeti İki bin yıl kadar önce, Sofistlerin hakikat peşine düşmenin günlük yaşamımızı pek de kolaylaştırmadığını ileri sürmesiyle Sokrates’in hakikat uğruna hiç tereddüt etmeden baldıran zehrini içmesi peşi sıra gerçekleşmişti. Böylece belki de düşünce tarihinin en uzun ömürlü tartışmalarından biri de başlamış oldu: Hakikat ile çoğunluk görüşü arasında nasıl bir ilişki vardır? Menfaatlerimizden öte bir hakikat tutkusu boş bir çaba mıdır? Birbirleriyle zorunlu olarak çatışan menfaatlerin çokluğunda demokratik bir hakikatten söz edilebilir mi? Aranılan demokratik bir hakikat mi, yoksa hakikatin demokrasisi midir?

Bu ve benzeri sorular evrimini sürdürmekte; bugün de kimilerine göre keşfedilecek bir hakikat yok, onu icat etmemiz gerekiyor. Kimi başka düşünürlere göreyse hakikati mutlak bir kusursuzlukla ifade edemiyor olmak ile hakikatin olmadığını söylemek iki ayrı şeydir; epistemolojik yetersizliğimizi ontolojik bir sava dönüştürmemeliyiz.

Böylece, birbiriyle yarışan, çatışan, kısmen uzlaşan ya da zorunlu olarak uzlaşamayan söylemler çeşitliliğinde bir arada yaşamak giderek daha da güçleşmekte… Kentler, nesnel bir hakikatin izini sürerek mi gelişecek, yoksa demokratik bir çoğulculuğun hakikatle ilişkili olsun ya da olmasın eğilimlerini mi kuşanacak? Birinden vazgeçmeden gidilecek bir yolda kenti neler bekliyor?

Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek Antalya Felsefe Günleri bu ve benzeri soru(n)ları bir kez daha felsefe titizliği ve cesaretiyle tartışmak üzere düzenleniyor.